ECG100L

To nejlepší pro praktické lékaře.

POPIS

Přímopíšící EKG přístroj Cardioline ECG100L je plně 12ti svodový, přenosný, diagnostický elektrokardiograf, který získává, zobrazuje, tiskne na 100 mm papír a ukládá EKG záznamy spolu s rozměřením (analýzou) základních parametrů QRS komplexu a slovní interpretací.

Při návrhu EKG přístroje ECG100L se dbalo zejména na jednoduché a intuitivní ovládání. Proto je přístroj vybaven brilantním 5“ barevným dotykovým displejem, ze kterého lze snadno provádět všechny operace a navíc má vyhrazená tlačítka pro rychlé pořízení záznamu. Inteligentní uživatelské rozhraní vede uživatele jednotlivými kroky potřebnými pro získání elektrokardiogramu. Zprávy na obrazovce vizuálně informují uživatele o probíhajících operacích a varují jej v případě chyb (např. v případě selhání vodičů apod.). V urgentním případě lze EKG záznam pořídit stiskem jedné klávesy.

EKG záznam je vytištěn tiskárnou s vysokým rozlišením na termocitlivý papír o šířce 100 mm.

EKG přístroj poskytuje 4 pracovní módy:

  • Automatický mód – automatické pořízení EKG záznamu (10ti sekundový záznam po zadání identifikačních údajů pacienta a kontrole kvality EKG signálu)
  • STATIM mód – okamžité pořízení EKG záznamu jediným tlačítkem bez zadávání vstupních dat a bez ohledu na kvalitu signálu
  • Manuální mód – lze pořizovat libovolně dlouhý záznam svodů, které jsou předmětem zájmu
  • Rytmický mód – 1 nebo 3 minutový EKG záznam 3 nebo 1 svodu s analýzou srdečního rytmu

Přístroj je vybaven rozhraním USB pro export EKG uloženého v paměti přístroje. Záznamy lze exportovat přes USB flash nebo USB kabel do softwarové aplikace s názvem ECG EasyApp.

Přístroj je dodáván s interpretačním algoritmem Glasgow pro automatický popis EKG křivky. Program Glasgow je určen pro interpretaci klidového 12ti svodového EKG ve všech situacích péče o pacienta a to zejména v ordinacích primární péče. Dokáže diagnostikovat všechny běžně se vyskytující abnormality EKG, jako je infarkt myokardu (IM), včetně akutního IM, hypertrofie srdečních komor, abnormalit ST-T a běžných abnormalit rytmu. Hlásí také poruchy srdečního převodu a jiné abnormality, jako je prodloužený QT interval. Praktický lékař tak dostává druhý/nezávislý názor na interpretaci pořízeného EKG záznamu, což snižuje riziko přehlédnutí nebo nesprávného vyhodnocení záznamu. Konečný závěr je ale samozřejmě na lékaři.

Zařízení je napájeno z baterie nebo ze sítě.

Podporované tiskové formáty zahrnují: standardní nebo Cabrera 3, 3 + 1, 3 + 3 nebo 6 kanálů v automatickém režimu a 3 nebo 6ti kanálový tisk rytmických svodů.

Základní představu o přístroji je možné si udělat i na základě produktového videa.

 

PŘÍSLUŠENSTVÍ ECG100L V DODÁVCE

Popis Počet
Návod na použití 1
EKG pacientský kabel standard IEC, 10 svodů, 4mm kolíky 1
Ag/AgCl končetinové elektrody, sada 4ks 1
Ag/AgCl hrudní elektrody balónkové (24mm průměr), sada 6ks 1
Role EKG papíru 100 mm x 20 m 1
EKG pravítko 1
Zdravotnický napájecí zdroj AC/DC 1
Síťový napájecí kabel, 10A 1

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Univerzální adaptér na 4mm kolík, 10ks
Sada 10ti patentkových adaptérů pro 4mm kolík
Universální adaptér pro 4mm kolíky, sada 10ti kusů
Jednorázové elektrody patentkové, 50 ks
Jednorázové elektrody na banánek 60ks
Jednorázové elektrody neonatální, 25ks
Jednorázové elektrody, tab, 100ks
Hrudní elektrody balónkové Ø 24mm – sada 6 ks
Končetinové elektrody – sada 4 ks
Končetinové elektrody pediatrické – sada 4 ks
Systém podtlakových elektrod Handy VAQ
EKG pacientský kabel IEC, 10 svodů, 4mm kolíky
Zdravotnický síťový napájecí zdroj
Interpretační algoritmus univerzity Glasgow
Cardioline transportní brašna pro ECG100L
Role termopapíru 100 mm x 20 m
Vozík pro ECG100 včetně nosného ramene pro pacientský EKG kabel