ECG WebApp ABPM

POPIS

ECG WebApp ABPM je webový systém z rodiny ECG WebApp. Je určen pro kompletní řízení pracovních postupů ambulantních monitorů tlaku krve (ABPM) – od provedení záznamu až po jeho závěrečné vyhodnocení / zprávu.

Jak odesílací stanice (pracoviště sestry) – kde jsou záznamníky připravovány a EKG záznamy nahrávány – tak i čtecí stanice (pracoviště lékaře) mohou být umístěny kdekoliv v rámci zdravotnické instituce, nebo dokonce i mimo ni. Nyní je možné, aby zdravotnická organizace pořizovala a vyhodnocovala záznamy z ABPM na různých místech, dokonce i v domovech kardiologů.

Tato „bezlicenční“ architektura je stěžejní ve zdravotnických organizacích, kde je vzdálený přístup nejdůležitějším obchodním faktorem, ať již z důvodů bezpečnostních, telemedicínských, kapacitních apod.

Systém ECG WebApp ABPM plně vyhovuje směrnici GDPR.

Souhrn

ECG WebApp ABPM je nejmodernější webová aplikace pro správu a archivaci záznamů z ambulantních monitorů tlaku krve. Akreditovaní koncoví uživatelé mají přístup prostřednictvím internetového prohlížeče.

ECG WebApp přijímá záznamy z ABPM, která byly pořízeny a odeslány zařízeními Cardioline a dalšími konkurenčními zařízeními (viz kompatibilní normy) a ukládá je do databáze. Záznamy z ABPM se v databázi ukládají ve formátu PDF.

ECG WebApp ABPM je velmi flexibilní a výkonný nástroj, který funguje v mnoha různých situacích: internetové infrastruktuře, místní síti (intranetu) nebo dokonce jako jeden počítačový archiv. Při jeho vývoji se zohlednily komplexnost Nemocničních informačních systémů a specifika přenosu dat v nemocničních sítích. ECG WebApp je proto vhodný pro všechny scénáře, od složitých sítí elektronického zdravotnictví až po archivy nemocnic a soukromých ordinací.

ECG WebApp ABPM je možné libovolně kombinovat s dalšími systémy z rodiny ECG WebApp.

Aplikace je lokalizována v českém jazyce.

Technická specifikace

Operační systémy :

 • SERVER Systémy
  • Windows 2016 Server
  • Windows 2012 Server
 • DESKTOP Systémy
  • Windows 10 64 bit

Podporované prohlížeče :

 • Chrome verze 41 +
 • Firefox verze 36 +
 • Internet Explorer verze 11
 • Opera verze 28 +