Automatický tisk arytmií

Automatický tisk arytmií

EKG přístroje Cardioline jsou nyní vybaveny novým akvizičním módem pro automatický tisk arytmií. Automatický tisk se spustí v okamžiku, kdy akviziční algoritmus rozpozná některou z následujících typů arytmií:

  • Ventrikulární arytmie
  • Supraventrikulární ektopické tepy
  • Extrémní brachykardie nebo tachykardie
  • Atriální fibrilace

Současně dochází ke zdokonalení výpočtu okamžité srdeční frekvence u pediatrických pacientů a to i při použití omezené sady prekordiálních svodů.

Uvedené zdokonalení je součástí volitelné funkcionality „Glasgow Interpreter“ a to za nezměněnou cenu.

Akviziční mód je samozřejmě možné zakázat a tak zabránit nechtěnému pořízení záznamu při detekci arytmie (přístroj se chová stejně jako předchozí verze).