ECG WebApp

POPIS

ECG WebApp je webový systém určený pro kompletní řízení pracovních postupů pořizování, archivaci, vyhodnocení a správu EKG záznamů.

Přehlednou informaci ve formě videa získáte o produktu zde.

Jak odesílací stanice (pracoviště sestry) – kde jsou EKG záznamy nahrávány – tak i čtecí stanice (pracoviště lékaře) mohou být umístěny kdekoliv v rámci zdravotnické instituce, nebo dokonce i mimo ni. Nyní je možné, aby zdravotnická organizace pořizovala a vyhodnocovala záznamy z EKG přístrojů na různých místech, dokonce i v domovech kardiologů.

Tato „bezlicenční“ architektura je stěžejní ve zdravotnických organizacích, kde je vzdálený přístup nejdůležitějším obchodním faktorem, ať již z důvodů bezpečnostních, telemedicínských, kapacitních apod.

Systém ECG WebApp podporuje správu jak klidových EKG záznamů tak zátěžových testů.

Systém ECG WebApp plně vyhovuje směrnici GDPR.

Souhrn

ECG WebApp je nejmodernější webová aplikace pro správu a archivaci záznamů z EKG přístrojů. Akreditovaní koncoví uživatelé mají přístup prostřednictvím internetového prohlížeče.

ECG WebApp přijímá záznamy z EKG přístrojů, které byly pořízeny a odeslány zařízeními Cardioline a dalšími konkurenčními zařízeními (viz kompatibilní normy) a ukládá je v případě klidových EKG záznamů ve formátu surových dat. Záznamy ze zátěžových EKG testů se v databázi ukládají ve formátu PDF.

ECG WebApp je velmi flexibilní a výkonný nástroj, který funguje v mnoha různých situacích: internetové infrastruktuře, místní síti (intranetu) nebo dokonce jako jeden počítačový archiv. Při jeho vývoji se zohlednily komplexnost Nemocničních informačních systémů a specifika přenosu dat v nemocničních sítích. ECG WebApp je proto vhodný pro všechny scénáře, od složitých sítí elektronického zdravotnictví až po archivy nemocnic a soukromých ordinací.

ECG WebApp je možné libovolně kombinovat s dalšími systémy z rodiny ECG WebApp.

Aplikace je lokalizována v českém jazyce.

Hlavní vlastnosti

Klasifikace testů klidového EKG. Testy jsou uloženy a klasifikovány podle:

 • stavu testu (přezkoumáno/ má být přezkoumáno)
 • typ testu
 • data akvizice
 • pediatrický/dospělý pacient
 • úrovně naléhavosti

Automatické měření srdeční frekvence, trvání P, interval PR, QRS trvání, QT interval a QTc (Bazett, Fridericia, Hodges), osy PQRST, Sokolow-Lyon index

Manuální měření lze provádět pomocí posuvných měřítek na průměrných a překrývajících se EKG

Režim srovnání je k dispozici ke srovnání klidových EKG testů u stejného pacienta.

Podporované formáty:

klidové EKG: SCP, DICOM, XML, HL7, GDT a PDF

zátěžové EKG: PDF

Záznamy lze třídit podle typu vyšetření (např. Pediatrický nebo dospělý pacient), úrovně naléhavosti, data akvizice, praktického lékaře nebo nemocničního oddělení.

 

Technická specifikace

Operační systémy:

 • SERVER Systémy
  • Windows 2016 Server
  • Windows 2012 Server
 • DESKTOP Systémy
  • Windows 10 64 bit

Podporované prohlížeče :

 • Chrome verze 41 +
 • Firefox verze 36 +
 • Internet Explorer verze 11
 • Opera verze 28 +