WEB Gateway

POPIS

Web Gateway je softwarový modul, který umožňuje zařízením Cardioline komunikovat se seznamem práce a poskytovateli služeb (HIS).

Web Gateway je Windows služba, která se chová jako most mezi zařízeními Cardioline a nemocničním informačním systémem (HIS) tím, že založí obousměrnou komunikaci pomocí seznamu práce (work list) a záznamovými zařízeními.

Použitý komunikační protokol je závislý na poskytovateli HIS a aplikaci je možné přizpůsobit jednotlivým protokolům pomocí dynamicky nahrávaných pluginů. Každá z pluginů implementuje specifický komunikační protokol.

Aplikace je určena pro připojení EKG přístrojů Cardioline zejména třídy + a pro počítačové EKG Cardioline TouchECG HD+.

OBSAH DODÁVKY

Popis Počet
WEB Gateway SW 1