Glasgow EKG Interpreter

Glasgow EKG Interpreter

EKG přístroje Cardioline mohou být volitelně rozšířeny o špičkový interpretační algoritmus Glasgow EKG Interpreter. Ve studii publikované v New England Journal of Medicine bylo stanoveno, že program Glasgow na analýzu EKG patří mezi nejlepší ve své třídě v porovnání s ostatními programy analyzujícími EKG.

Interpretační algoritmus Glasgow je volitelně možné implementovat jak do všech přímopíšících EKG přístrojů Cardioline, tak do počítačového EKG TouchECG HD+.

Stručná historie vývoje programu Glasgow

Program Glasgow na analýzu 12svodového EKG je výsledkem úsilí profesora Petera W. Macfarlane, D.Sc, FESC a jeho kolegů po desetiletích výzkumu a průběžného zlepšování. Průběžné zlepšování provádí výzkumný tým Dr. Macfarlanea na University of Glasgow.

Vývoj programu byl zahájen už v roce 1964 a v následujících desetiletích pak výzkumníci z Glasgow dále postupně rozvíjeli obor elektronické elektrokardiologie.

Dr. Macfarlane a jeho tým vyřešil závažný nedostatek první elektronické interpretace 12svodového EKG, a to nemožnost interpretovat pediatrická EKG tak, že vyvinul program interpretace 12svodového pediatrického EKG.[1] V roce 1996 schválil tento program úřad FDA pro použití ve Spojených státech, přičemž verze software pro dospělé byla schválena již o několik let dříve.

Po roce 2000 se program Glasgow dočkal dalších významných vylepšení. Výrazně se zlepšila citlivost detekce flutteru síní při zachování vysoké specifičnosti.[2]

Program Glasgow nově podporuje i detekci akutního infarktu myokardu s ST elevacemi (STEMI), kde je do kritérií zahrnut věk a pohlaví. Do programu byla přidána i Sgarbossova kritéria, aby bylo možné detekovat akutní infarkt myokardu u některých pacientů, kteří mají také blokádu levého raménka Tawarova.[3]Tato kritéria zlepšují citlivost na STEMI při zachování vysoké specifičnosti.[4]

Práce Dr. Macfarlanea o vlivu věku a pohlaví na normální limity EKG ovlivnila mezinárodní kritéria EKG pro STEMI a v roce 2007 byla zohledněna v definici infarktu myokardu.[5]

Diagnostické použití

Glasgow EKG Interpreter je určen pro interpretaci klidového 12svodového EKG ve všech situacích péče o pacienta, a to jak v nemocnicích, tak i v ordinacích primární péče. Dokáže diagnostikovat všechny běžně se vyskytující abnormality EKG, jako je infarkt myokardu (IM), včetně akutního IM, hypertrofie srdečních komor, abnormalit ST-T a běžných abnormalit rytmu. Hlásí také poruchy srdečního převodu a jiné abnormality, jako je prodloužený QT interval.

Tento software se běžně používá v klinických hodnoceních, např. Studie West of Scotland Coronary Prevention,[6] a je tedy odzkoušen na mnoha elektrokardiogramech ve všech obvykle potřebných situacích.

Určená populace

Glasgow EKG Interpreter se používá u dospělých a dětí všeho věku od narození dále. Program významně využívá pacientův věk a pohlaví a v případě novorozenců pracuje na úrovni dnů.[7], [8] Glasgow EKG Interpreter je považován za jediný program, který vychází z normálních limitů derivovaných pomocí samotného algoritmu, který je aplikován na kritéria pro subjekty všeho věku, a to včetně novorozenců. Je známo, že i jiné programy pro 12svodové EKG využívají normální limity podle programu Glasgow.

 Určené umístění

Glasgow EKG Interpreter je určen pro použití v nemocnici nebo ordinaci praktického lékaře, případně v místech mimo nemocnici, jako jsou ambulance nebo domov pacienta. Do programu se může zavést věk a pohlaví pacienta, přičemž jsou automaticky vyvolána příslušná kritéria a postupy, jako je v případě potřeby speciální logika pro akutní srdeční ischémii.

Další informace v AJ můžete získat na stránkách University of Glasgow zde.

[1] Macfarlane PW, Coleman EN, Devine B, Houston A, McLaughlin S, Aitchison TC, Pomphery EO. A new 12-lead pediatric ECG interpretation program. J Electrocardiol. 1990;23(suppl):76-81

[2] Morrison S, Macfarlane PW. Computer detection of atrial flutter. Annals of Noninvasive Electrocardiology. 2000;5:358-364

[3] Sgarbossa EB, Pinski SL, Barbagelata A, Underwood DA, Gates KB, Topal EJ, Califf RM, Wagner GS. Electrocardiographic diagnosis of evolving acute myocardial infarction in the presence of left bundle-branch block. N Engl J Med. 1996;334:481-487

[4] Tabas JA, Rodriguez RM, Seligman HK, Goldschlager NF. Electrocardiographic criteria for detecting acute myocardial infarction in patients with left bundle branch block: a meta-analysis. Ann Emerg Med. 2008;52:329-336

[5] Thygesen K, Alpert JS, White HD; Joint ESC/ACCF/AHA/WHF Task Force for the Redefinition of Myocardial Infarction. Universal definition of myocardial infarction. Circulation. 2007;116:2634-2653. Also in: J Am Col Cardiol. 2007;50:2173-2195. Also in: Eur Heart J. 2007;28:2525-2538

[6]     Shepherd J, Cobbe SM, Ford I, et al, incl. Macfarlane PW. Prevention of coronary heart disease with Pravastatin in men with hypercholesterolemia. New Engl J Med. 1995;333:1301-1307.

[7]     Macfarlane PW, Coleman EN, Pomphrey EO, McLaughlin S, Houston A, Aitchison TC. Normal limits of the high-fidelity pediatric ECG. Preliminary observations. J Electrocardiol. 1989;22(suppl):162-168

[8]     Macfarlane PW, Budgett S, Devine B, Aitchison TC. Paediatric ECG analysis – the Glasgow approach. In: Liebman J, ed. Electrocardiology 96. 1997:451-460.