ECG WebApp REPORTING

POPIS

ECG WebApp REPORTING je webová aplikace pro získávání dat z databáze ECG WebApp a pro vytváření statistických výkazů. Reporting je určen pro použití profesionály ve všech nemocničních zařízeních. Pomocí jednoduchého grafického rozhraní je možné realizovat extrakci dat, která má být provedena nad DB WebApp. Výsledná extrakce je uložena do souboru ve zvoleném formátu.

Souhrn

ECG WebApp REPORTING je reportovací webový nástroj umožňující provádět profesionálům extrakce a statistické výkazy nad daty DB ECG WebApp. ECGWebApp Reporting nemá žádný klinický dopad na databázi ECG WebApp, protože extrahuje neklinická data z databáze, aniž by v databázi prováděl jakékoli změny.

Reportovací nástroj je dostupný pouze uživatelům ECG WebApp s administrátorskými právy a je kompatibilní s veškerým softwarem rodiny ECG WebApp.

Aplikace je lokalizována v českém jazyce.

Podporované výstupní formáty

 

  • sxls
  • csv