ECG200L

POPIS

Přímopíšící EKG přístroj Cardioline ECG200L je plně 12svodový, diagnostický elektrokardiograf. Získává, zobrazuje, ukládá a tiskne EKG záznamy na 210 mm papír. EKG přístroj je nově k dispozici ve dvou provedeních, umožňujících lékaři zvolit optimální variantu pro jeho ordinaci.

Varianty přístroje:

Při návrhu EKG přístroje ECG200L se dbalo zejména na jednoduché a intuitivní ovládání. Proto je přístroj vybaven brilantním 7“ barevným dotykovým displejem, ze kterého lze snadno provádět všechny operace. Přístroj má navíc vyhrazená tlačítka pro rychlé pořízení záznamu. Inteligentní uživatelské rozhraní vede uživatele jednotlivými kroky potřebnými pro získání elektrokardiogramu. Zprávy na obrazovce vizuálně informují uživatele o probíhajících operacích a varují jej v případě chyb (např. v případě selhání vodičů apod.). V urgentním případě lze EKG záznam pořídit stiskem jedné klávesy.

EKG záznam je vytištěn tiskárnou s vysokým rozlišením na termocitlivý papír o šířce 210 mm. Papír může být jak v roli 210 mm x 20m nebo jako skládaný papír 210 x 295 mm x 180 listů.

Pracovní módy přístroje:

  • Automatický mód – automatické pořízení EKG záznamu (10sekundový záznam po zadání identifikačních údajů pacienta a kontrole kvality EKG signálu)
  • STATIM mód – okamžité pořízení EKG záznamu jediným tlačítkem bez zadávání vstupních dat a bez ohledu na kvalitu signálu
  • Manuální mód – lze pořizovat libovolně dlouhý záznam svodů, které jsou předmětem zájmu
  • Rytmický mód – 1 nebo 3 minutový EKG záznam 3 nebo 1 svodu s analýzou srdečního rytmu

Přístroj je vybaven rozhraním USB pro export EKG uloženého v paměti přístroje. Záznamy lze exportovat přes USB flash nebo USB kabel do softwarové aplikace s názvem ECG EasyApp.

Přístroj je vždy dodáván s interpretačním algoritmem Glasgow pro automatický popis EKG křivky. Program Glasgow je určen pro interpretaci klidového 12ti svodového EKG ve všech situacích péče o pacienta a to zejména v ordinacích primární péče. Dokáže diagnostikovat všechny běžně se vyskytující abnormality EKG, jako je infarkt myokardu (IM), včetně akutního IM, hypertrofie srdečních komor, abnormalit ST-T a běžných abnormalit rytmu. Hlásí také poruchy srdečního převodu a jiné abnormality, jako je prodloužený QT interval. Praktický lékař tak dostává druhý/nezávislý názor na interpretaci pořízeného EKG záznamu, což snižuje riziko přehlédnutí nebo nesprávného vyhodnocení záznamu. Konečný závěr je ale samozřejmě na lékaři.

Na přístroj je poskytována záruka 24 měsíců.

Zařízení je napájeno z baterie nebo ze sítě.

Podporované tiskové formáty zahrnují: standardní nebo Cabrera 3, 3 + 1, 3 + 3 nebo 6 kanálů v automatickém režimu a 3 nebo 6kanálový tisk rytmických svodů.

Produktový list ke stažení ECG200L

PŘÍSLUŠENSTVÍ ECG200L V DODÁVCE

Popis Počet
Návod na použití 1
EKG pacientský kabel standard IEC, 10 svodů, 4 mm kolíky 1
Ag/AgCl končetinové elektrody, sada 4 ks 1
Ag/AgCl hrudní elektrody balónkové (24 mm průměr), sada 6 ks 1
Role EKG papíru 210 mm x 30 m 1
EKG pravítko 1
Zdravotnický napájecí zdroj AC/DC 1
Síťový napájecí kabel, 10 A 1

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Univerzální adaptér na 4 mm kolík, 10 ks
Sada 10patentkových adaptérů pro 4 mm kolík
Universální adaptér pro 4 mm kolíky, sada 10kusů
Jednorázové elektrody patentkové, 50 ks
Jednorázové elektrody na banánek 60 ks
Jednorázové elektrody neonatální, 25 ks
Jednorázové elektrody, tab, 100 ks
Hrudní elektrody balónkové Ø 24 mm – sada 6 ks
Končetinové elektrody – sada 4 ks
Končetinové elektrody pediatrické – sada 4 ks
Systém podtlakových elektrod Handy VAQ
EKG pacientský kabel IEC, 10 svodů, 4 mm kolíky
Zdravotnický síťový napájecí zdroj
Role termopapíru 210 mm x 30 m
Vozík pro ECG200 včetně nosného ramene pro pacientský EKG kabel