CUBEHOLTER WS

CUBEHOLTER WS (Workstation)

Nová generace EKG holter software CUBEHOLTER je určena pro analýzu a správu záznamů z EKG holterů Cardioline. Jedná se o zcela přepracovaný software přinášející zásadní změny a vylepšení oproti stávající verzi Cubeholter.

Varianta CUBEHOLTER WS (workstation) je určena pro samostatné nasazení na pracovní stanici zejména v ordinacích privátních lékařů (lokální databáze). Pro nasazení v nemocnicích , při potřebě přístupu z více ordinací nebo pro podporu telemetrických aplikací doporučujeme volbu varianty CUBEHOLTER WEB, která využívá unikátní WEB databázi (přístup pro autorizované uživatele odkudkoliv).

CUBEHOLTER WS přináší zejména:

  • Nové, zcela přepracované uživatelské rozhraní
  • Nové a vylepšené procesy analýzy záznamu
  • Vylepšené řízení artefaktů
  • Nové analytické algoritmy
  • Možnost integrace s DB systémy a podpora řízení pracovních procesů

Cílový uživatelé

Cílovou skupinou software Cardioline CUBEHOLTER WS jsou ordinace privátních kardiologů (samostatné). Pro nasazení v nemocnicích, poliklinikách nebo zdravotnických zařízeních s distribuovanou strukturou je vhodné použít variantu CUBEHOLTER WEB.

Integrace se systémem Cardioline WebApp

CUBEHOLTER WS umožňuje rozšíření funkcionality pomocí propojením s DB systémem Cardioline WebApp. Toto unikátní řešení umožňuje:

  • Vyhodnocovat, prohlížet a podepisovat záznam z EKG holteru kdekoliv na světě
  • Lékař, která záznam vyhodnocuje a technik (sestra), který záznam pořizuje, mohou být v různých lokalitách (nemusí být v místě databáze).

Rozšíření verze WS je možné kdykoliv v budoucnu a umožňuje tak získat vlastnosti varianty CUBEHOLTER WEB.

Podpora nových EKG holterů

Nový EKG holter software podporuje vyhodnocení z nových EKG holterů Cardioline Clickholter a Walk400h. Zajištěno je zpracování signálu pro 3 i 12 kanálů, délce záznamu až 7 dní a vzorkovací frekvenci až 1000 Hz. Tato vzorkovací frekvence zajišťuje šířku pásma EKG signálu 0,05 – 300 Hz. Nový systém je tak vhodný i pro kardiology v pediatrii a neonatální péči.

Zpětná kompatibilita se stávajícími EKG holtery Cardioline

Nový SW CUBEHOLTER zajišťuje zpracování záznamů i ze stávajících holterů Cardioline Clickholter a Walk400h. Nový systém tak umožňuje používat původní EKG holtery a EKG holtery nové generace souběžně vedle sebe. Přechod na nový systém tak může být postupný v závislosti na potřebách a možnostech zdravotnického zařízení.