CUBEHOLTER WS

CUBEHOLTER WS (Workstation)

CUBEHOLTER je analytický EKG holter software nové generace, určený pro rychlou a spolehlivou analýzu vícedenních záznamů EKG. Pracovní postupy a operace od přípravy zapisovače po tisk závěrečné zprávy jsou zefektivněny a zjednodušeny, a umožňují rychlé zpracování záznamu.
Použité mezinárodně oceněné analytické algoritmy spolehlivě klasifikují arytmie, srdeční tepy i stimulované tepy a prezentují výsledky ve více formátech pro lepší přehlednost.
Analýza HRV, QT a ST je rovněž připojena k závěrečné zprávě. CUBEHOLTER je nejlepším řešením v celé řadě různých prostředí, od pracoviště s jedinou pracovní stanicí po telemetrické aplikace. CUBEHOLTER může být spojen s aplikací Cardioline WebApp pro webové zpracování vašich záznamů.

CUBEHOLTER WS přináší zejména:

  • Nové, zcela přepracované uživatelské rozhraní
  • Nové a vylepšené procesy analýzy záznamu
  • Vylepšené řízení artefaktů
  • Nové analytické algoritmy
  • Možnost integrace s DB systémy a podpora řízení pracovních procesů

Cílový uživatelé

Cílovou skupinou software Cardioline CUBEHOLTER WS jsou ordinace privátních kardiologů (samostatné). Pro nasazení v nemocnicích, poliklinikách nebo zdravotnických zařízeních s distribuovanou strukturou je vhodné použít variantu CUBEHOLTER WEB.

Integrace se systémem Cardioline WebApp

CUBEHOLTER WS umožňuje rozšíření funkcionality pomocí propojením s DB systémem Cardioline WebApp. Toto unikátní řešení umožňuje:

  • Vyhodnocovat, prohlížet a podepisovat záznam z EKG holteru kdekoliv na světě
  • Lékař, která záznam vyhodnocuje a technik (sestra), který záznam pořizuje, mohou být v různých lokalitách (nemusí být v místě databáze).

Podpora nových EKG holterů

Nový EKG holter software podporuje vyhodnocení z nových EKG holterů Cardioline Clickholter a Walk400h. Zajištěno je zpracování signálu pro 3 i 12 kanálů, délce záznamu až 7 dní a vzorkovací frekvenci až 1000 Hz. Tato vzorkovací frekvence zajišťuje šířku pásma EKG signálu 0,05 – 300 Hz. Nový systém je tak vhodný i pro kardiology v pediatrii a neonatální péči.

Zpětná kompatibilita se stávajícími EKG holtery Cardioline

Nový SW CUBEHOLTER zajišťuje zpracování záznamů i ze starších holterů Cardioline Clickholter a Walk400h. Nový systém tak umožňuje používat původní EKG holtery a EKG holtery nové generace souběžně vedle sebe. Přechod na nový systém tak může být postupný v závislosti na potřebách a možnostech zdravotnického zařízení.

Produktový list CUBEHOLTER ke stažení: Cubeholter